BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Uvítáme mezi námi nové spolupracovníky nad 21 let a dále ženy a muže od 50 let výše pro práci strážných, recepčních a pracovníků bezpečnostně technického dozoru. Info pondělí až pátek od 10 do 15 hod.

POSKYTUJEME NÁSLUDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

 

FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTŮ A MAJETKU

Kontrolní pochůzková a monitorivací činnost

Fyzická ostraha se psem

Recepční služba a služba na vrátnicích

Motorizovaná hlídková služba

Kontrolní a avidenční činost na vstupech a výstupech střeženého prostoru

Technická bezpečnostní služba

Práce s bezpečnostními a kamerovými systémy

Zásahová služba

Preventivníě bezpečnostní poradenství

Psychologická bezpečnostní služba

Služba   M O N I T O R I N G  P L U S

O co se jedná?

Jedná se o fyzický způsob kontroly majetku, objektů a jejich bezprostředního okolí mimo provozní dobu společností, které nemají fyzicky zajišťenou ostrahu 24 hodin denně. Bezpečnostní kontroly jsou prováděny v plovoucích časových intervalech motorizovanou bezpečnostní hlídkou a to včetně pochůzkové služby.

Jak to probíhá?

Naši strážní zkontrolují objekt pochůzkovou činností během které si všímají jak hrozeb pro možné napadení objektu fyzickým způsobem, tak hrozeb pro možnost způsobených škod na majetku technickými příčinami, haváriemi, ohněm, či třeba například tekoucí vodou z prasklého potrubí, únikem provozních kapalin z vozidel a strojů, a podobně. Dále se zaměřujeme na kontrolu zajištění vozidel a pracovních strojů, oken, dveří a dalších vstupů do hal, domů, kanceláří, garáží, skladů a podobně. U rozsáhlejších objektů hlídka projíždí areál služebním vozem a provádí i pěší kontrolní činnost areálu. Hlídka monitoruje i přilehlé okolí areálů, podezřelá vozidla a osoby v jejich blízkosti a vyhodnocuje možnost přímého ohrožení vašeho majetku a činí preventivní bezpečnostní opatření, nebo samotný zásah proti působení škod na Vašem majetku, či jeho odcizení.

Jak nás poznáte?

Naši členové používají k výkonu služby pracovní stejnokroj s identifikátory naší společnosti. Všichni naši strážní jsou vybavení služebním průkazem a odznakem společnosti se služebním číslem.

Co používáme k práci?

Pracovníci Patrolovací skupiny jsou vybaveni prostředky pro odvrácení útoku pachatele, střelnými zbraněmi a prostředky pro zajištění pachatele do příjezdu Policie ČR.

OSTRAHA OBJEKTŮ A MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM elektronického zabezpečení.

Na základě uzavřených smluv s klientem poskytujeme služby EZS/PCO, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronického zabezpečovacího systému-EZS, jehož instalaci i kontrolní, či případně následný servis, pro klienty zajišťujeme také. V případě oznámení systému o poplachu, je toto oznámení systému směrováno přímo do zásahových vozidel naší pohotovostní motorizované skupiny, která okamžitě věc řeší a vyjíždí na místo události.

OCHRANA 1

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech)

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty v naší společnosti, zajištění odvozu odpadu v době jeho svozu, přemisťování předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu, stahování rolet atd.)

OCHRANA 2

Evidence poplachů s vyrozuměním majitele operátorem bezpečnostního dispečinku.

V případě nenavázaní spojení s klientem nebo sdělením chybného hesla klientem je uskutečněn výjezd pohotovostní motorizované skupiny na místo události. Jeden výjezd na planý poplach/marný výjezd zdarma-v ceně paketu.

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech)

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty u naší společnosti, vývoz nádoby na odpad v době svoze odpadu, přemisťování předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu atd.)

OCHRANA 3

Evidence poplachů s vyrozuměním majitele operátorem bezpečnostního dispečinku.

V případě nenavázaní spojení s klientem nebo sdělením chybného hesla je uskutečněn výjezd pohotovostní motorizované skupiny na místo události. Dva plané poplachy/marné výjezdy zdarma, v ceně paketu + občasné hlídkování před objektem, průjezd hlídkového vozu zdarma v ceně paketu

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech) zdarma

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty u naší společnosti, zajištění vývozu nádoby na odpad v době svozu odpadu, přemisťování  předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu atd.)

______________________________

Po dohodě s klientem, řešíme i situace týkající se neoprávněného vstupu na soukromý pozemek bezdomovci, provádíme kontroly chatových a zahrádkářských kolonií, schodišť a sklepů v domech, vyjíždíme i ke kontrole okolí střeženého objektu v případě podezření klienta z možnosti spáchání trestné činnosti neznámou osobou nebo v případě, že se klient cítí ohrožen a podobně.

_______________________________

KURÝRNÍ SLUŽBA S BEZPEČNOSTNÍM DOHLEDEM

Zásilky doručujeme přímo do vlastních rukou konkrétního adresáta (smlouvy, výpovědi, doklady, oznámení a další)

OBJEDNÁVKY pondělí až pátek 8 -16 hod.

KONTAKT: tel.: +420 603 462 560 e-mail: scrtkuryr@azrpraha.cz

Více informací na www.kuryrbohemia.cz

_____________________________________________________________________

Záchranná bezpečnostní služba

Služby související s rychlou pomocí našim klientům v nesnázích, či v různých životních situacích netýkajících se jen ochrany jejich majetku. Pomůžeme kdykoliv.

 

Služba pomoci

Výjezdová zasahová služba zajistí na základě vašeho oznámení o nutnosti vám pomoci vše potřebné pro zajištění řešení vaší situace.

Rychlý nástup členů ochranné služby například v případě rozbité výlohy Vašeho obchodu a potřeby zajištění jeho ochrany po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k dalšímu poškození či odcizení majetku. Dále zajistíme ochranu např.odstaveného kamionu na parkovišti, odpočívadlech a podobně. Platí jen pro smluvní klienty.

Doprovodné a převozní služby

Poskytneme doprovod a ochranu rozměrných nákladů, kolon vozidel, bezpečnostní převozy osob a majetku.

Dále zajistíme kompletní stěhování bytů, rodinných domů a společností a to zárověň s bezpečnostní ochranou veškerého stěhovaného a zvláště pak hodnotně cenného majetku klienta, před zcizením, nebo poškozením. Na všechny úkony během stěhování dohlíží člen bezpečnostní stráže, který prověřuje nepoškozenost stěhovaných věcí, jejich stav opotřebení, kvalitu jejich ochrany - způsob a funkčnost provedeného zabalení - a vše dokumentuje prostřednictvím audio i video záznamu, včetně písemného převzetí daných věcí, které nám svěříte k transportu. Za námi převzaté věci ručíme a v případě jejich poškození, Vám toto finančně kompenzujeme.

Starožitnosti a podobně jinak hodnotné věci, jsou transportovány ve zvláštním bezpečnostním režimu transportní přepravy.

_____________________________________________________________

Komplexní bezpečnostní servis

Poskytujeme ochranu rozsáhlých objektů, muzeií, obchodů a obchodních center, parků, staveb, satelitních sídlišť i celých obcí, ochranu zařízení pro filmová natáčení, střežení lokací a zajištění organizace dopravy.

Naše ochranná služba vykonává svoji činnost v pracovních stejnokrojích s označením naší společnosti, či společnosti klienta.

Strážný eliminuje případnou hrozbu pro napadení objektu, vzniku požáru a další podobné situace. Jedná se např. o situace jako jsou porušení oplocení, nezajištěné okno budovy, dveře, poškozená okna a další vstupy, kontrola zajištění vozidel v objektu a jejich vizuální stav (např.únik provozních kapalin atd.).

Naši strážní jsou proškolení pro poskytnutí první pomoci a umí první pomoc bezpečně poskytnout osobám ji potřebujícím.

Dále strážní služba kontroluje stav požárních zářízení. V případě zájmu klienta zajistíme i servis zařízení a periodickou kontrolu.

Naše společnost disponuje členy jednotky požární ochrany a zdravotnické služby.

Beat Patrol

Tato služba zahrnuje kontrolu vašeho majetku, objektu nebo i celých obcí motorizovanou hlídkou v plovoucích časových intervalech a další  kontrolní služby týkající se bezpečného zajištění majetku.

Obecní bezpečnostní služba

Pořádková služba s monitoringem a kontrolou zajištění vozidel a celkového dění v obci, nebo v městské části  a to buď ve 24 hodinové režimu, či v režimu po domluvě se zastupitelem obce, či městské části. Tato služba je převážně preventivního charakteru. Je určena pro obce, městské části a města které si nemohou dovolit z rozpočtu financovat městkou či obecní policii.

Fyzická ostraha

Poskytujeme ostrahu rozsáhlých objektů, administrativních budov, parkoviští, obchodních domů a center, muzeí, škol, satelitních sídlišť i celých obcí. Dále služby na recepcích, vrátnicích, kontrolní pochůzkovou službu za asistence služebních psů s psovody i motorizované hlídky pro ochranné služby na velkokapacitních objektech a průmyslových zónách.

Napojení elektrického zabezpečovacího systému (PCO) a montáž kamerového systému

Napojíme váš zabezpečovací systém přímo na naše členy Pohotovostní motorizované skupiny s téměř okamžitou reakční dobou. Dále zajistíme kompletní montáž EZS a kamerového systému s pravidelnými revizemi a servisem.

V lokalitách Ďáblice a severní část Prahy 8, Ládví, Střížkov, Prosek, Čakovice, Třeboradice, Miškovice,Březiněves,Bořanovice, Pakoměřice, Sedlec, Líbeznice, Hovorčovice, Měšice, Bášť, Nová Ves střežení objektů prostřednictvím EZO/PCO. V případě zájmu ochrany v ostatních lokalitách po domluvě.

Psychologická bezpečnostní ochrana objektů

Služba je poskytována především v době dlouhodobé nepřítomnosti majitele objektu (víkendy, dovolené) a představuje jeho kontrolu prostřednictvím monitoringových návštěv, a to minimálně jednou během 24 hodin a další služby vedoucí k větší bezpečnosti dočasně opuštěného objektu jako např. vybírání poštovní schránky, zajištění vývozu popelnic a podobně, včetně zajištění technického bezpečnostního dozoru vybavení objektu.

Záchranná bezpečnostní služba

Služby související s dopravními nehodami, kdy se jedná o zajištění vašeho majetku proti krádeži. Váš majetek uskladníme v našem střeženém skladu, dále zajistíme kompletní služby v oblasti odtahu a následného servisu.

Tísňová služba - výjezdová služba rychlé reakce zajistí na základě Vašeho oznámení o stavu Vaší tísně, ohrožení na zdraví a na majetku, vše potřebné k odvrácení tohoto stavu a zajištění vaší bezpečnosti.

Rychlý nástup členů ochranné služby například v případě rozbité výlohy Vašeho obchodu zajištění jeho ochrany po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k dalšímu poškození či odcizení majetku.

Dále zajistíme ochranu např.odstaveného kamionu na parkovišti, odpočívadlech a podobně.

Zprostředkování zdravotnické služby a požární hlídky na hromadných kulturních akcích.

Pokud budete chtít více informací o konkrétním zabezpečení vašeho majetku, zavolejte nám a my k vám přijedeme a tyto informace vám poskytneme přímo u vás. Analyzujeme současný stav zabezpečení vašeho objektu či majetku a případně připravíme návrh na nový systémový plán jeho zabezpečení.

Recepční služby, informační a evidenční servis

Bezpečnostně technický dozor