Služby

Beat Patrol

Tato služba zahrnuje kontrolu vašeho majetku, objektu nebo i celých obcí motorizovanou hlídkou v plovoucích časových intervalech a další  kontrolní služby týkající bezpečného zajištění majetku.

Obecní bezpečnostní služba

Pořádková služba s monitoringem a kontrolou zajištění vozidel a celkového dění v obci, nebo v městské části  a to buď ve 24 hodinové režimu, či v režimu po domluvě se zastupitelem obce, či městské části. Tato služba je převážně preventivního charakteru.

Strážní služba - Fyzická ostraha

Poskytujeme ostrahu rozsáhlých objektů, administrativních budov, parkoviští, obchodních domů a center, škol, satelitních sídlišť i celých obcí. Dále zajišťujeme služby na recepcích, vrátnicích, recepcích, provádíme kontrolní pochůzkovou službu a to i za asistence služebních psů. Zajišťujeme motorizované hlídky pro ochranné služby na velkokapacitních a výrobních objektech a v průmyslových zónách.

Napojení elektrického zabezpečovacího

systému (PCO) a montáž kamerového systému CCTV

Napojíme váš zabezpečovací systém přímo na naše členy Pohotovostní Motorizované Skupiny s téměř okamžitou reakční dobou. Dále zajistíme kompletní montáž EZS a kamerového systému s pravidelnými revizemi a servisem.

V lokalitách Ďáblice a severní část Prahy 8, Ládví, Střížkov, Prosek, Čakovice, Třeboradice, Miškovice,Březiněves,Bořanovice, Pakoměřice, Sedlec, Líbeznice, Hovorčovice, Měšice, Bášť, Nová Ves zajistíme střežení objektů prostřednictvím EZS/PCO. V případě zájmu ochrany majetku prostřednictvím PCO v jiných lokalitách tuto zajistíme po domluvě.

Psychologická bezpečnostní ochrana objektů

Služba je poskytována především v době dlouhodobé nepřítomnosti majitele objektu (víkendy, dovolené) a představuje jeho kontrolu prostřednictvím několika monitoringových návštěv, během 24 hodin a další služby vedoucí k větší bezpečnosti dočasně opuštěného objektu jako např. vybírání poštovní schránky, zajištění vývozu popelnic, menší taktické práce na zahradě a podobně.

Záchranná bezpečnostní služba-TRANSPORTASISTENT

Služby související s dopravními nehodami, kdy se jedná o zajištění vašeho majetku proti krádeži. Váš majetek uskladníme v našem střeženém skladu, dále zajistíme kompletní služby v oblasti odtahu a následného servisu.

Rychlý nástup členů ochranné služby například v případě rozbité výlohy Vašeho obchodu zajištění jeho ochrany po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k dalšímu poškození či odcizení majetku.

Dále zajistíme ochranu např.odstaveného kamionu na parkovišti, odpočívadlech a podobně.

Zprostředkování zdravotnické služby a požární hlídky na hromadných kulturních akcích.

Doprovodné a převozní služby

Poskytneme doprovod a ochranu rozměrných nákladů, kolon vozidel, převozy osob a majetku.

Bezpečnostní přeprava osob

Služba je poskytována např. v rámci přepravy osob v pozdních večerních hodinách, kdy zaměstnavatel dbá na to, aby jeho a především zaměstnankyně, se dostaly ze zaměstnání bezpečně domů. Je určena i osobám, které převážejí důležité dokumenty a podobně a také těm, kteří se potřebují zkrátka jen někam dopravit a nechtějí své věci ohrožovat jejich ztrátou nebo jejich poškozením.

Stěhování s bezpečnostním dohledem

Dále zajistíme kompletní stěhování bytů, rodinných domů a společností a to zárověň s bezpečnostní ochranou veškerého stěhovaného a zvláště pak hodnotně cenného majetku klienta, před zcizením, nebo poškozením. Starožitnosti a podobně jinak hodnotné věci, jsou transportovány ve zvláštním režimu přepravy.

Facility Management

Správa údržby a pořádku zahrnuje úklidové služby komerčních prostor, administrativních budov, autosalónů, rodinných domů a dalších.