Ochrana majetku a objektů

Komplexní bezpečnostní servis

Poskytujeme ochranu rozsáhlých objektů, muzeií, obchodů a obchodních center, parků, staveb, satelitních sídlišť i celých obcí, ochranu zařízení pro filmová natáčení, střežení lokací a zajištění organizace dopravy.

Naše ochranná služba vykonává svoji činnost v pracovních stejnokrojích s označením naší společnosti, či společnosti klienta.

Strážný eliminuje případnou hrozbu pro napadení objektu, vzniku požáru a další podobné situace. Jedná se např. o situace jako jsou porušení oplocení, nezajištěné okno budovy, dveře, poškozená okna a další vstupy, kontrola zajištění vozidel v objektu a jejich vizuální stav (např.únik provozních kapalin atd.).

Naši strážní jsou proškolení pro poskytnutí první pomoci a umí první pomoc bezpečně poskytnout osobám ji potřebujícím.

Dále strážní služba kontroluje stav požárních zářízení. V případě zájmu klienta zajistíme i servis zařízení a periodickou kontrolu.

Naše společnost disponuje členy jednotky požární ochrany a zdravotnické služby.

Beat Patrol

Tato služba zahrnuje kontrolu vašeho majetku, objektu nebo i celých obcí motorizovanou hlídkou v plovoucích časových intervalech a další  kontrolní služby týkající se bezpečného zajištění majetku.

Obecní bezpečnostní služba

Pořádková služba s monitoringem a kontrolou zajištění vozidel a celkového dění v obci, nebo v městské části  a to buď ve 24 hodinové režimu, či v režimu po domluvě se zastupitelem obce, či městské části. Tato služba je převážně preventivního charakteru. Je určena pro obce, městské části a města které si nemohou dovolit z rozpočtu financovat městkou či obecní policii.

Fyzická ostraha

Poskytujeme ostrahu rozsáhlých objektů, administrativních budov, parkoviští, obchodních domů a center, muzeí, škol, satelitních sídlišť i celých obcí. Dále služby na recepcích, vrátnicích, kontrolní pochůzkovou službu za asistence služebních psů s psovody i motorizované hlídky pro ochranné služby na velkokapacitních objektech a průmyslových zónách.

Napojení elektrického zabezpečovacího systému (PCO) a montáž kamerového systému

Napojíme váš zabezpečovací systém přímo na naše členy Pohotovostní motorizované skupiny s téměř okamžitou reakční dobou. Dále zajistíme kompletní montáž EZS a kamerového systému s pravidelnými revizemi a servisem.

V lokalitách Ďáblice a severní část Prahy 8, Ládví, Střížkov, Prosek, Čakovice, Třeboradice, Miškovice,Březiněves,Bořanovice, Pakoměřice, Sedlec, Líbeznice, Hovorčovice, Měšice, Bášť, Nová Ves střežení objektů prostřednictvím EZO/PCO. V případě zájmu ochrany v ostatních lokalitách po domluvě.

Psychologická bezpečnostní ochrana objektů

Služba je poskytována především v době dlouhodobé nepřítomnosti majitele objektu (víkendy, dovolené) a představuje jeho kontrolu prostřednictvím monitoringových návštěv, a to minimálně jednou během 24 hodin a další služby vedoucí k větší bezpečnosti dočasně opuštěného objektu jako např. vybírání poštovní schránky, zajištění vývozu popelnic a podobně, včetně zajištění technického bezpečnostního dozoru vybavení objektu.

Záchranná bezpečnostní mlužba

Služby související s dopravními nehodami, kdy se jedná o zajištění vašeho majetku proti krádeži. Váš majetek uskladníme v našem střeženém skladu, dále zajistíme kompletní služby v oblasti odtahu a následného servisu.

Tísňová služba - výjezdová zasahová služba zajistí na základě Vašeho oznámení o stavu Vaší tísně, ohrožení na zdraví a na majetku vše potřebné k odvrácení tohoto stavu a zajištění vaší bezpečnosti.

Rychlý nástup členů ochranné služby například v případě rozbité výlohy Vašeho obchodu zajištění jeho ochrany po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k dalšímu poškození či odcizení majetku.

Dále zajistíme ochranu např.odstaveného kamionu na parkovišti, odpočívadlech a podobně.

Zprostředkování zdravotnické služby a požární hlídky na hromadných kulturních akcích.

Pokud budete chtít více informací o konkrétním zabezpečení vašeho majetku, zavolejte nám a my k vám přijedeme a tyto informace vám poskytneme přímo u vás. Analyzujeme současný stav zabezpečení vašeho objektu či majetku a případně připravíme návrh na nový systémový plán jeho zabezpečení.