Monitoringová a zásahová služba

Naše pohotovostní výjezdová skupina monitoruje objekty jak střežené formou EZS/PCO, tak výjezdovou jednotkou strážní služby. V případě potřeby posilové jednotky je tato připravena k okamžitému výjezdu.

Služba   M O N I T O R I N G  P L U S

O co se jedná?

Jedná se o fyzický způsob kontroly majetku, objektů a jejich bezprostředního okolí v nočních hodinách, o víkendech a podobně, a to v plovoucích časových intervalech motorizovanou bezpečnostní hlídkou.

Jak to probíhá?

Hlídka přijede před bránu, či vchod do konkrétního objektu, který bude označen informační cedulí, že objekt je pod bezpečnostním dohledem prováděným naší společnosti a je monitorován.Naši strážní zkontrolují objekt pochůzkovou činností během které si všímají jak hrozeb pro možné napadení objektu fyzickým způsobem, tak hrozeb způsobených škod na majetku technickými příčinami, haváriemi, ohněm, či třeba například tekoucí vodou z prasklého potrubí, únikem provozních kapalin z vozidel a strojů a podobně Dále se zaměřujeme na kontrolu zajištění vozidel a pracovních strojů, oken, dveří a dalších vstupů do hal, domů, kanceláří, garáží, skladů a podobně. U rozsáhlejších objektů hlídka projíždí areál služebním vozem a provádí i pěší kontrolní činnost areálu. Hlídka monitoruje i přilehlé okolí areálů, podezřelá vozidla a osoby v jejich blízkosti a vyhodnocuje možnost přímého ohrožení vašeho majetku a činí preventivní bezpečnostní opatření, nebo samotný zásah proti působení škod na Vašem majetku, či jeho odcizení.

Jak nás poznáte?

Naši členové používají k výkonu služby pracovní stejnokroj s identifikátory naší společnosti. Všichni naši strážní jsou vybavení služebním průkazem a odznakem společnosti se služebním číslem.

Co používáme k práci?

Pracovníci Patrolovací skupiny jsou vybaveni prostředky pro odvrácení útoku pachatele, střelnými zbraněmi a prostředky pro zajištění pachatele do příjezdu Policie ČR.

OSTRAHA OBJEKTŮ A MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM elektronického zabezpečení.

Na základě uzavřených smluv s klientem poskytujeme služby EZS/PCO, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronického zabezpečovacího systému-EZS, jehož instalaci i kontrolní, či případně následný servis, pro klienty zajišťujeme také. V případě oznámení systému o poplachu, je toto oznámení systému směrováno přímo do zásahových vozidel naší pohotovostní motorizované skupiny, která okamžitě věc řeší a vyjíždí na místo události.

OCHRANA 1

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech)

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty v naší společnosti, zajištění odvozu odpadu v době jeho svozu, přemisťování předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu, stahování rolet atd.)

OCHRANA 2

Evidence poplachů s vyrozuměním majitele operátorem bezpečnostního dispečinku.

V případě nenavázaní spojení s klientem nebo sdělením chybného hesla klientem je uskutečněn výjezd pohotovostní motorizované skupiny na místo události. Jeden výjezd na planý poplach/marný výjezd zdarma-v ceně paketu.

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech)

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty u naší společnosti, vývoz nádoby na odpad v době svoze odpadu, přemisťování předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu atd.)

OCHRANA 3

Evidence poplachů s vyrozuměním majitele operátorem bezpečnostního dispečinku.

V případě nenavázaní spojení s klientem nebo sdělením chybného hesla je uskutečněn výjezd pohotovostní motorizované skupiny na místo události. Dva plané poplachy/marné výjezdy zdarma, v ceně paketu + občasné hlídkování před objektem, průjezd hlídkového vozu zdarma v ceně paketu

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech) zdarma

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty u naší společnosti, zajištění vývozu nádoby na odpad v době svozu odpadu, přemisťování  předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu atd.)

______________________________

Po dohodě s klientem, řešíme i situace týkající se neoprávněného vstupu na soukromý pozemek bezdomovci, provádíme kontroly chatových a zahrádkářských kolonií, schodišť a sklepů v domech, vyjíždíme i ke kontrole okolí střeženého objektu v případě podezření klienta z možnosti spáchání trestné činnosti neznámou osobou nebo v případě, že se klient cítí ohrožen a podobně.