Bezpečnostní, doprovodné a transportní služby

KURÝRNÍ SLUŽBA S BEZPEČNOSTNÍM DOHLEDEM

Zásilky doručujeme přímo do vlastních rukou konkrétního adresáta (smlouvy, výpovědi, doklady, oznámení a další)

OBJEDNÁVKY pondělí až pátek 8 -16 hod.

KONTAKT: tel.: +420 603 462 560 e-mail: scrtkuryr@azrpraha.cz

Více informací na www.kuryrbohemia.cz

_____________________________________________________________________

Záchranná bezpečnostní služba

Služby související s rychlou pomocí našim klientům v nesnázích, či v různých životních situacích netýkajících se jen ochrany jejich majetku. Pomůžeme kdykoliv.

RESCUE SECURITY SERVICE

Služba pomoci

Výjezdová zasahová služba zajistí na základě vašeho oznámení o nutnosti vám pomoci vše potřebné pro zajištění řešení vaší situace.

Rychlý nástup členů ochranné služby například v případě rozbité výlohy Vašeho obchodu a potřeby zajištění jeho ochrany po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k dalšímu poškození či odcizení majetku. Dále zajistíme ochranu např.odstaveného kamionu na parkovišti, odpočívadlech a podobně. Platí jen pro smluvní klienty.

Doprovodné a převozní služby

Poskytneme doprovod a ochranu rozměrných nákladů, kolon vozidel, bezpečnostní převozy osob a majetku.

Dále zajistíme kompletní stěhování bytů, rodinných domů a společností a to zárověň s bezpečnostní ochranou veškerého stěhovaného a zvláště pak hodnotně cenného majetku klienta, před zcizením, nebo poškozením. Na všechny úkony během stěhování dohlíží člen bezpečnostní stráže, který prověřuje nepoškozenost stěhovaných věcí, jejich stav opotřebení, kvalitu jejich ochrany - způsob a funkčnost provedeného zabalení - a vše dokumentuje prostřednictvím audio i video záznamu, včetně písemného převzetí daných věcí, které nám svěříte k transportu. Za námi převzaté věci ručíme a v případě jejich poškození, Vám toto finančně kompenzujeme.

Starožitnosti a podobně jinak hodnotné věci, jsou transportovány ve zvláštním bezpečnostním režimu transportní přepravy.