Monitoringová a zásahová služba

Naše Pohotovostní Výjezdová Skupina monitoruje objekty jak střežené formou EZO/PCO, tak střežené výjezdovou jednotkou strážní služby. V případě potřeby posilové jednotky je tato připravena k okamžitému výjezdu.

Služba   M O N I T O R I N G  P L U S

O co se jedná?

Jedná se o fyzický způsob kontroly majetku, objektů a jejich bezprostředního okolí v nočních hodinách, o víkendech a podobně, a to v plovoucích časových intervalech motorizovanou bezpečnostní hlídkou.

Jak to probíhá?

Hlídka přijede před bránu, či vchod do konkrétního objektu, který bude označen informační cedulí, že objekt je pod bezpečnostním dohledem prováděným naší společnosti a je monitorován.Naši strážní zkontrolují objekt pěším způsobem, kde si všímáme jak hrozeb pro možné napadení objektu fyzickým způsobem, tak hrozeb způsobených škod na majetku technickými příčinami, haváriemi, ohněm, či třeba například tekoucí vodou z prasklého potrubí, únikem provozních kapalin z vozidel a strojů a podobně Dále se zaměřujeme na kontrolu zajištění vozidel a pracovních strojů, oken, dveří a dalších vstupů do hal, domů, kanceláří, garáží, skladů a dalších. U rozsáhlejších objektů hlídka projíždí areál služebním vozem a provádí i pěší kontrolní činnost areálu. Hlídka monitoruje i přilehlé okolí areálů, podezřelá vozidla a osoby v jejich blízkosti a vyhodnocuje indicie vykazující možnost přímého ohrožení vašeho majetku, pro případná bezpečnostní opatření, nebo samotný zásah proti působení škod na Vašem majetku, či jeho odcizení.

Jak nás poznáte?

Naši členové používají k výkonu služby pracovní stejnokroj černé barvy soznačením společnosti AZR nebo v civilu, ale v černé (žluté reflexní) nebo taktické vestě, taktéž s označení bezpečnostní služby. Všichni naši strážní jsou vybavení služebním průkazem a odznakem společnosti se služebním číslem.

Co používáme k práci?

Všichni členové Patrolovací skupiny jsou vybaveni prostředky pro odvrácení útoku pachatele, střelnými zbraněmi a prostředky pro zajištění pachatele do příjezdu Policie.

Jak si ověříte, že kontrola Vašeho objektu a majetku, byla provedena?

Po ukončení kontroly hlídka zanechá s Vámi dohodnutým způsobem informaci o času a datu propvedené kontroly, nebo si zvolíte způsob kontroly Vy sami. Na toto dohlíží také naše Vnitřní Inspekční Služba.

Po dobu dvou měsíců poskytujeme tuto službu zcela zdarma a po uplynutí této doby a osvědčení se této služby, je možné, nikoliv povinné, po vzájemné dohodě uzavřít smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb naší společností tímto způsobem. Základem služby po dobu dvou zkušebních měsíců, však vždy je provedení min. 12 kontrolních monitoringů Vašeho objektu za měsíc.

Pochopitelně je možné uzavřít dohodu i dle potřeb a přání klienta.

OSTRAHA OBJEKTŮ A MAJETKU PROSTŘEDNICTVÍM elektronického zabezpečení.

Na základě uzavřených smluv s klientem poskytujeme služby EZO/PCO, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronického zabezpečovacího systému-EZS, jehož instalaci i kontrolní, či případně následný servis, pro klienty zajišťujeme. V případě oznámení systému o poplachu, je toto oznámení systému směrováno přímo do zásahových vozidel naší pohotovostní motorizované skupiny, která okamžitě věc řeší a vyjíždí na místo události, a to podle situace a uzavřeného stupně ochrany dané smlouvy s klientem.

OCHRANA 1

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech)

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty v naší společnosti, zajištění odvozu odpadu v době jeho svozu, přemisťování předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu, stahování rolet atd.)

OCHRANA 2

Evidence poplachů s vyrozuměním majitele operátorem bezpečnostního dispečinku.

V případě nenavázaní spojení s klientem nebo sdělením chybného hesla klientem, uskutečněn výjezd pohotovostní motorizované skupiny na místo události. Jeden výjezd na planý poplach/marný výjezd zdarma-v ceně paketu.

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech)

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty u naší společnosti, vývoz nádoby na odpad v době svoze odpadu, přemisťování předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu atd.)

OCHRANA 3

Evidence poplachů s vyrozuměním majitele operátorem bezpečnostního dispečinku.

V případě nenavázaní spojení s klientem nebo sdělením chybného hesla je uskutečněn výjezd pohotovostní motorizované skupiny na místo události. Dva plané poplachy/marné výjezdy zdarma, v ceně paketu + občasné hlídkování před objektem, průjezd hlídkového vozu zdarma, v ceně paketu

Patrola (namátková kontrola objektu v nepravidelných intervalech) zdarma

Psychologická ochrana objektu v době nepřítomnosti majitele (výběr poštovní schránky s uložením pošty u naší společnosti, zajištění vývozu nádoby na odpad v době svozu odpadu, přemisťování  předmětů, zahradního nábytku kolem rodinného domu atd.)

______________________________

Po dohodě s klientem, řešíme i situace týkající se neoprávněného vstupu na soukromý pozemek bezdomovci, provádíme kontroly chatových a zahrádkářských kolonií, schodišť a sklepů v domech, vyjíždíme i ke kontrole okolí střeženého objektu v případě podezření klienta z možnosti spáchání trestné činnosti neznámou osobou nebo v případě, že se klient cítí ohrožen, a podobně.

_____________________________

Tyto služby zajišťujeme i v severních lokalitách okolí Prahy - Třeboradice, Miškovice, Březiněves,Bořanovice, Pakoměřice, Sedlec, Líbeznice, Hovorčovice, Měšice, Bášť, Nová Ves a v dalších.

azr PRAHA AGENCY s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA a víceúčelová společnost

Telefon:  +420 237 837 551, 778 083 808

E-mail: info@azrpraha.cz

Další kontakt na internetu

www.ostraha-praha.cz

Facebook

Skype: dispečink AZR Bezpečnost

Kontaktujte nás

azr PRAHA AGENCY s.r.o.
Legionářů 514/62, 182 00 Praha 8

IČ:03699935 DIČ: CZ03699935