Bezpečnostní,doprovodné a transportní služby

Záchranná bezpečnostní služba

Služby související s dopravními nehodami, kdy se jedná o zajištění vašeho majetku proti krádeži. Váš majetek uskladníme v našem střeženém skladu, dále zajistíme kompletní služby v oblasti odtahu a následného servisu.

RESCUE SECURITY SERVICE

Tísňová služba

Výjezdová zasahová služba zajistí na základě Vašeho oznámení o stavu Vaší tísně, ohrožení na zdraví a majetku, vše potřebné k odvrácení tohoto stavu a zajištění Vaší bezpečnosti.

Rychlý nástup členů ochranné služby například v případě rozbité výlohy Vašeho obchodu zajištění jeho ochrany po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k dalšímu poškození či odcizení majetku. Dále zajistíme ochranu např.odstaveného kamionu na parkovišti, odpočívadlech a podobně.

Zajistíme také zdravotnické služby a požární hlídky na hromadných kulturních akcích.

Doprovodné a převozní služby

Poskytneme doprovod a ochranu rozměrných nákladů, kolon vozidel, bezpečnostní převozy osob a majetku.

Dále zajistíme kompletní stěhování bytů, rodinných domů a společností a to zárověň s bezpečnostní ochranou veškerého stěhovaného a zvláště pak hodnotně cenného majetku klienta, před zcizením, nebo poškozením. Na všechny úkony během stěhování dohlíží člen bezpečnostní stráže, který prověřuje nepoškozenost stěhovaných věcí, jejich stav opotřebení, kvalitu jejich ochrany - způsob a funkčnost provedeného zabalení - a vše dokumentuje prostřednictvím audio i video záznamu, včetně písemného převzetí daných věcí, které nám svěříte k transportu. Za námi převzaté věci ručíme a v případě jejich poškození, Vám toto finančně kompenzujeme.

Starožitnosti a podobně jinak hodnotné věci, jsou transportovány ve zvláštním bezpečnostním režimu transportní přepravy.

azr PRAHA AGENCY s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA a víceúčelová společnost

Telefon:  +420 237 837 551, 778 083 808

E-mail: info@azrpraha.cz

Další kontakt na internetu

www.ostraha-praha.cz

Facebook

Skype: dispečink AZR Bezpečnost

Kontaktujte nás

azr PRAHA AGENCY s.r.o.
Legionářů 514/62, 182 00 Praha 8

IČ:03699935 DIČ: CZ03699935